Wytwarzanie zeszytów i notatników

Człowiek nauczył się wytwarzać różne rzeczy. Jedną z takich umiejętności jest wytwarzanie artykułów papierniczych. Na czym taka produkcja polega? Zanim sie tego dowiemy, musimy poznać mechanikę wytwarzania papieru. Surowiec włóknisty, czyli masą pierwotną, rozczyniamy w hydropulperach, a następnie oczyszczamy ją i sortujemy. Po tym procesie celulozowa masa jest poddawana dalszej obróbce, mającej na celu uzyskanie zdolności tworzenia papieru. Dodaje się potem różne środki, na przykład kleje. Kiedy ten proces się zakończy, kieruje się masę na sito, aby ostatecznie przesiać wstępne zanieczyszczenia. Zamoczoną wstęgę poddajemy dalszemu odsuszaniu, by następnie zakleić lub powlec papier, w zależności od naszych potrzeb. Kiedy już proces zostanie zakończony, papier się suszy. Nawija się go potem na urządzenia zwane taborami, a potem tnie na odpowiedniej długości i grubości kawałki. Po czymś takim można już spokojnie użyć papieru do wytworzenia konkretnego artykułu papierniczego. Jak sama nazwa wskazuje, produkt ten powstaje z papieru, ale zanim zaczniemy w ogóle produkować papier, musimy zdecydować, jaki artykuł ma powstać z niego na końcu naszej pracy. Czasami artykuł taki wymagać będzie bowiem dalszej obróbki, jak na przykład sklejanie, zszywanie, przetłaczanie, wykrawanie, a może i nawet powlekanie jakimś konkretnym środkiem. Zależy też, jakiego włókna użyliśmy na początku, czy to włókna pochodzenia roślinnego, czy też na przykład mineralnego.