Przechowywanie dokumentacji – segregatory

Krótko mówiąc segregator to nic innego jak sztywna okładka z kartony lub tworzywa sztucznego służące do przechowywania dokumentów. Maja możliwość wpięcia przedziurkowanych kartek, koszulek foliowych, teczek , przekładek itp. Najczęściej stosuje się je do uporządkowania dokumentacji papierowej , nośników danych, fotografii, dokumentacji księgowo- finansowej a także archiwizacji dokumentów, których nie używamy na co dzień ale wymagają one przechowywania. Wymiary segregatorów odpowiadają wymiarom standardowych arkuszy papierów. Stąd najczęściej spotykane segregatory w wymiarze A4. W segregatorach najczęściej spotykanym mechanizmem pozwalającym na utrzymanie przechowywanych dokumentów jest mechanizm dźwigniowy z dociskaczem. Rozstaw mechanizmu jest dopasowany do rozstawu dziurek w standardowym dziurkaczu. W takich segregatorach dokumenty nakładamy na prawa stronę dźwigni , żeby przełożyć je na drugą stronę należy zamknąć dźwignie. Rzadziej spotykanymi segregatorami są z mechanizmem ringowym, który rozchyla się palcami. Mechanizm składa się z dwóch lub czterech ringów. Ten drugi przystosowany jest do przytrzymywania koszulek lub dokumentów dziurkowanych dziurkaczem czterodziurkowym. Okładki segregatorów powinny być sztywne, często pokrywane są dodatkowo tworzywem PCV, co dodatkowo ułatwia czyszczenia zakurzonych segregatorów. Reasumując realizowanie sprawnie codziennych biurowych obowiązków zależy w dużej mierze od uporządkowanej i przejrzystej dokumentacji, która można uzyskać dzięki stosowaniu segregatorów.